Garantia Produselor

Termenul de garantie pentru produsele achizitionate de pe siteul onlinemob.ro este cuprins intre 1 si 5 ani in functie de produs si este specificat in pagina fiecarui produs in parte, termenul de garantie este calculat de la data semnarii de catre client a procesului verbal de predare-primire.

In plus, perioada de garantie se prelungeste cu perioada in care produsul a stat in reparatie. Produsele oferite respecta prescriptiile prevazute in documentele tehnice normative in vigoare in Romania.

Clientul este de acord cu faptul ca produsele din materiale naturale precum: piele, lemn masiv, furnir din lemn masiv nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, nuantelor de culoare pe diferite suprafete si a particularitatilor aparente pe material. Acestea nu sunt considerate defecte de calitate.

In cazul aparitiei unor eventuale defecte, cumparatorul va putea formula o reclamatie. Orice reclamatie, insotita de factura si certificatul de garantie, formulata de cumparator in termen conform prevederilor certificatului de garantie, se trimite pe mail la adresa reclamatii@onlinemob.ro